Doctor and Patient

MEDICINA MUNCII

Orice persoană trebuie să facă un control medical înainte de angajare, indiferent de locul de
muncă pe care urmează să-l ocupe: în instituții de stat sau companii private, așa cum prevede
Codul Muncii. Ca urmare a respectivului examen, persoana în cauză obține un certificat
medical care atestă că este aptă pentru muncă.

Medicina Muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și potrivirea tipului de muncă cu persoana care o efectuează. În practică, această specialitate medicală reunește cunoștințele din toate celelalte specialități medicale și se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității angajaților.

Serviciile de Medicina Muncii reprezintă mai multe avantaje, atât pentru angajat, cât și pentru angajator:

Reducerea numărului de zile absente de la serviciu;

Creșterea productivității muncii;

Verificarea și avizarea concediilor medicale;

Reducerea stresului ocupațional;

Îmbunătățirea stării generale de sănătate, prin soluțiile oferite în urma controlului medical;

Examinarile pentru medicina muncii se pot desfasura și la sediul unei companii.

Clinica Life Med deţine toate certificările şi avizele legale pentru prestarea serviciilor de Medicina Muncii, iar medicii noştri sunt specialişti recunoscuţi în domeniul lor de competenţă. Sunt oferite următoarele servicii:

examinări medicale impuse de legislaţia muncii, în conformitate cu obiectul de activitateal companiei;

controlul medical complet al întregului personal în funcție de specificul locului de
muncă:

- la angajare
- la controlul medical periodic
- la reluarea muncii dupa concedii medicale
- în caz de expuneri excepționale
- la cerere, pentru suspiciunea de boală profesională;

întocmirea fișelor personale de aptitudini ale fiecărui angajat;

ofertă personalizată, în funcţie de structura de personal a companiei şi de condiţiile
specifice fiecărui loc de muncă;

examinările şi investigaţiile medicale se pot realiza atât în cadrul Clinicii Life Med, cât şi
la sediul clientului (prin echipa mobilă).